Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

 

Jmenování komise závěrečných zkoušek

 

Dle § 74 odst. 6 až 10 zákona č. 561/204 sb., školský zákon a dle § 3 vyhlášky 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, jmenuji komisi závěrečných učňovských zkoušek pro školní rok 2021/2022 takto:

 

Jmenovaná komise pro třídu 3. P

obor –   66-51-H/01 Prodavač

ŠVP Prodavač květin – florista

 

  1. Stálí členové:

 

Předseda:                              Mgr. Michaela Hořínková

Místopředseda:                    Martina Machátová

Třídní učitel:                        Mgr. Pavel Víšek

 

  1. Členové komise:

 

Učitelé odborného výcviku:             Martina Machátová, Oldřiška Grygarová

 

Učitelé odborných předmětů:         Naděžda Kašpříková, Mgr. Šárka Thanheiserová

 

Odborník z praxe: Pavla Chrbjátová

 

V Ostravě 11. 3. 2022  

                                              

Ing. Jan Šenk

ředitel školy