Dle § 61 vyhlášky 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 jmenuje ředitel školy komisi závěrečných učňovských zkoušek pro školní rok 2019/2020 takto:

Pro třídu 3.Z: Komise 3.Z 2020

Pro třídu 3.P: Komise 3.P 2020