Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

Jmenování komise závěrečných učňovských zkoušek

 

 

Dle § 3 vyhlášky 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jmenuji ve školním roce 2020/2021 komisi závěrečných učňovských zkoušek pro školní rok 2020/2021 takto:

 

Jmenovaná komise pro třídu 3. PZ

obor – 66-51-H/01 Prodavač

ŠVP Prodavač květin – florista

 

 

  1. Stálí členové:

Předseda:                               Mgr. Michaela Hořínková

Místopředseda:                      Martina Machátová

Třídní učitel:                          Mgr. Šárka Thanheiserová

 

 

 

  1. Členové komise:

Učitelé odborného výcviku:  Martina Machátová, Ing. Oldřiška Grygarová

Učitelé odborných předmětů:            Mgr. Šárka Thanheiserová, Naděžda Kašpříková

 

Odborník z praxe: Pavla Chrbjátová

 

 

 

V Ostravě 12.3.2021    

                                              

Ing. Jan Šenk

ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

Jmenování komise závěrečných učňovských zkoušek

 

 

Dle § 3 vyhlášky 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jmenuji ve školním roce 2020/2021 komisi závěrečných učňovských zkoušek pro školní rok 2020/2021 takto:

 

 

Jmenovaná komise pro třídu 3. PZ

  obor – 41-52-H/01 Zahradník

ŠVP Zahradník

 

 

  1. Stálí členové:

Předseda:                                Mgr. Michaela Hořínková

Místopředseda:                      Martina Machátová

Třídní učitel:                          Mgr. Šárka Thanheiserová

 

 

  1. Členové komise:

Učitelé odborného výcviku: Anna Jaterková, Věra Rüdrichová

Učitelé odborných předmětů:            Mgr. Silvie Zsigrai, Ing. Pavel Jozek, Naděžda Kašpříková, Mgr. Šárka Thanheiserová

 

Odborník z praxe: Františka Bestová

 

 

 

V Ostravě 12.3.2021    

                                              

Ing. Jan Šenk

ředitel školy