Jmenování komise maturitních zkoušek třídy 4.C

Jmenování místopředsedy a dalších členů maturitní komise

 

V souladu s ustanovením § 35 Vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jmenuji místopředsedu a další členy maturitní komise ve školním roce  2018/2019 takto:

 

  • Třída 4.C obor vzdělání 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

 

Stálí členové maturitní komise :

                                               místopředseda                        Mgr.Denisa Lednická PhD

                                                třídní učitel  4.C                    Ing. Michal Richter

                         

Další členové maturitní  komise  pro níže uvedené předměty profilové části maturitní zkoušky:

Ústní zkoušky                                                                                  

Předmět    Zkoušející  

Přísedící

 

 

TEP Technologické procesy

  

Ing. Michal Richter Ing. Bronislava Richterová
 

EŽP Ekologie a životní prostředí        

           

Ing. Michal Richter    Ing. Anna Halatová
Biologie Mgr. Denisa Lednická PhD  

Ing. Michal Richter

 

Chemie Ing. Anna Halatová Mgr. Denisa Lednická PhD

 

Další členové maturitní komise pro praktickou zkoušku z odborných předmětů konanou formou obhajoby maturitní  práce jsou konzultanti a oponenti dle přiložené tabulky jednotlivých témat.

 

Hodnotitelé ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky:

Předmět    Hodnotitel  

Hodnotitel

 

 

Český jazyk a literatura           

 

PhDr. Nikol Karásková Mgr. Jiří Kocián
 

Anglický jazyk                      

           

Ing.Renata Ševčíková,  

Mgr. Simona Kacířová

                     

 

V Ostravě 28.3.2019

 

Ing. Jan Šenk

Zástupce statutárního orgánu                                               

 

2019-03-29T20:26:24+01:00
Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky, aby vyhovovaly vašim představám. Rozumím