Jmenování komise maturitních zkoušek třídy 4.A .a 4.B

Jmenování místopředsedy a dalších členů maturitní komise

 

V souladu s ustanovením § 35 Vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jmenuji místopředsedu a další členy maturitní komise ve školním roce  2018/2019 takto:

 

Třída 4.A  obor vzdělání 41-44-M/01 Zahradnictví

 

Stálí členové maturitní komise :

                                           

                                               místopředseda                        Ing. Bronislava Richterová

 

                                               třídní učitel  4.A                     Mgr. Pavel Víšek

                         

Další členové maturitní komise pro níže uvedené předměty profilové části maturitní zkoušky:

 

Ústní zkoušky

                                                                                  

Předmět    Zkoušející Přísedící
 

TPR Technologie pěstování rostlin

 

Ing. Pavla Davidová Mgr.Lenka Vavrečková
 

Dendrologie, Zakládání a údržba zeleně

 

Ing. Jan Šenk Ing. Kateřina Štefková
Květinářství a Floristika Ing. Pavla Davidová Ing.Bronislava Richterová

 

Praktická zkouška z odborných předmětů

 

Další členové maturitní komise pro praktickou zkoušku z odborných předmětů:

 

Téma:                                                Zkoušející                             Přísedící

Údržba a ošetření zeleně                   Mgr. Pavel Víšek                   Ing.Jan Šenk

 

Návrh sadové úpravy                         Ing. Jan Šenk                          Mgr. Pavel Víšek

 

Založení okrasné školky                     Ing. Bronislava Richterová   Mgr. Pavel Víšek      

 

Návrh, výsadba a ošetření                 Mgr.Lenka Vavrečková         Ing.Bronislava Richterová

záhonu z letniček

 

 

Návrh, výsadba a ošetření                 Mgr. Lenka Vavrečková        Ing.Bronislava Richterová

záhonu z trvalek

 

Dárková floristika                             Ing.Kateřina Štefková            Mgr.Lenka Vavrečková

 

Svatební floristika                             Ing.Kateřina Štefková             Mgr.Lenka Vavrečková

 

Smuteční floristika                             Ing.Kateřina Štefková           Ing.Bronislava Richterová

 

 

Hodnotitelé ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky:

 

Předmět    Hodnotitel Hodnotitel
 

Český jazyk a literatura         

 

Karásková Nikol Mgr. Jiří Kocián
 

Anglický jazyk                      

           

Ing.Renata Ševčíková  

Mgr. Simona Kacířová

           

 

 

 

 

 

 

V Ostravě 27.3. 2019            

 

                                  

Ing. Jan Šenk

Zástupce statutárního orgánu

 

Jmenování místopředsedy a dalších členů maturitní komise

 

V souladu s ustanovením § 35 Vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jmenuji místopředsedu a další členy maturitní komise ve školním roce  2018/2019 takto:

 

 

Třída 4.B  obor vzdělání 41-44-M/01 Zahradnictví

 

Stálí členové maturitní komise :

                                            

                                               místopředseda                        Ing. Anna Halatová                                      

                                               třídní učitel  4.B                     Ing. Michal Richter

 

                         

Další členové maturitní komise pro níže uvedené předměty profilové části maturitní zkoušky:

 

Ústní zkoušky

                                                                                 

Předmět   Zkoušející Přísedící
 

TPR Technologie pěstování rostlin

 

Ing. Pavla Davidová Mgr.Lenka Vavrečková
 

Dendrologie, Zakládání a údržba zeleně

 

Ing. Jan Šenk  

Ing. Kateřina Štefková

Květinářství a Floristika Ing. Pavla Davidová Ing. Štefková

 

Praktická zkouška z odborných předmětů

 

Další členové maturitní komise pro praktickou zkoušku z odborných předmětů:

 

Téma:                                                Zkoušející                              Přísedící

Údržba a ošetření zeleně                    Ing. Jan Šenk                         Ing.Michal Richter

 

Návrh sadové úpravy                         Ing. Michal Richter                Ing.Jan Šenk

 

Založení okrasné školky                    Mgr.Pavel Víšek                    Mgr.Lenka Vavrečková

 

Návrh, výsadba a ošetření                  Mgr.Vavrečková                    Ing.Štefková  

záhonu z letniček

 

Návrh, výsadba a ošetření                 Mgr.Vavrečková                    Ing.Richter

záhonu z trvalek                                

 

Dárková floristika                              Ing.Štefková                          Mgr.Vavrečková

 

Svatební floristika                              Ing.Štefková                          Mgr.Vavrečková

 

 

Hodnotitelé ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky:

 

Předmět    Hodnotitel Hodnotitel
 

Český jazyk a literatura           

 

PhDr. Karásková Nikol Mgr. Jiří Kocián
 

Anglický jazyk                      

           

Ing.Renata Ševčíková,  

Mgr. Simona Kacířová

           

 

 

 

 

V Ostravě 27.3. 2019            

 

                                  

Ing. Jan Šenk

Zástupce statutárního orgánu

 

2019-04-02T08:56:19+01:00
Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky, aby vyhovovaly vašim představám. Rozumím