Dle „Opatření obecné povahy“ č.j.: MSMT-3267/2021-1, kapitoly X. sděluji všem žákům, kteří
se ve školním roce 2020/2021 přihlásili k maturitní zkoušce, že v profilové části maturitní
zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se maturitní zkouška koná pouze formou
ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
Dle kapitoly XII. „Opatření obecné povahy“ č.j.: MSMT-3267/2021-1, dále sděluji, že způsob
konání praktické zkoušky maturitní zkoušky, včetně formy, délky i způsobu hodnocení
zůstává beze změny.
K žádným změnám nedochází ani u maturitního seznamu literárních děl a kritéria pro
sestavení žákovského seznamu pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury ani v tématech
pro ústní zkoušku z cizího jazyka.

Ing. Jan Šenk
ředitel školy