Vážení rodiče,(zák.zástupci), zletilí žáci, studenti!

 

Od 1.10.2020 dojde v naší školní jídelně z důvodu navýšení cen potravin k vyšším cenám stravy. Cena za jeden oběd nově = 32.-Kč.  Žádám Vás tímto, abyste si změnili trvalé příkazy a to na částku 704.-Kč.

Připomínám, že platbu za stravné zasíláte na účet školy, č.ú: 15930761/0100, nezapomeňte prosím vždy uvádět variabilní symbol žáka-yně. Bez tohoto symbolu nelze platbu identifikovat. Platba musí být uskutečněna do 25. dne v měsíci na měsíc následující.

                                                       

 

 

 

Ke zvýšení ceny dochází rovněž u cizích strávníků – netýká se žáků SZaŠ

 

Od 1.10.2020 dochází v naší školní jídelně z důvodu navýšení cen potravin k vyšším cenám.

Cena za stravování na místě činí 95,- Kč.

Cena za stravování do kastrůlku činí 97, – Kč.

 

UPOZORNĚNÍ  pro ubytované žáky v budově Domova mládeže Dolní 78, O-Zábřeh

 

Vážení rodiče, (rodinní zástupci), žáci, studenti!

Od 1.10.2020 dojde v naší školní jídelně z důvodu navýšení cen potravin k vyšším cenám stravy.

Cena za 1 snídani (včetně svačinky) = zůstává v původní výši 31.- Kč 

Cena za 1 oběd = 32,- Kč

Cena za 1 večeři = zůstává v původní výši 27,- Kč

 

Žádám Vás tímto, abyste navýšili trvalé příkazy, a to na částku:

  1. a) 2880,-Kč pro celodenně ubytované žáky (snídaně + obědy + večeře + ubytování)

 

  1. b) cena zůstává beze změn 2176,- Kč pro ubytované žáky bez obědů (snídaně + večeře + ubytování).

Připomínám, že platbu za stravné a ubytování odesíláte na účet školy,

č.ú: 15930761/0100. Při platbách nezapomínejte uvádět variabilní symbol žáka, bez něj nelze platbu identifikovat. Platba musí být uskutečněna do 25. dne v měsíci na měsíc následující.

 

 

 

                                                                                    Ing. Jan Šenk

                                                                                             ředitel školy