Na Domově mládeže Střední zahradnické školy, Ostrava, p.o. nabízíme možnost ubytování žákům středních škol, VOŠ, v případě volné kapacity i studentům vysokých škol.

Kapacita domova mládeže je 70 lůžek.

Domov mládeže je v provozu od neděle 16 hodin do pátku 16 hodin.

Ubytování je zajištěno ve 2, 3 a 4 lůžkových pokojích se společným sociálním zařízením.

Cena za ubytování je stanovena na 900 Kč měsíčně, celodenní strava přímo v budově domova mládeže je za 89 Kč ( snídaně včetně svačiny do školy 31,00 Kč, oběd 31,00 Kč večeře 27,00 Kč). V ceně ubytování je využití posilovny, kluboven, tělocvičny, venkovního hřiště, studovny, wifi.   

V rámci výchovně vzdělávací činnosti mají žáci možnost navštěvovat kroužky, kina, divadla, účastnit se klubových akcí, využívat studovnu a knihovnu. Ubytovaným žákům jsou také k dispozici kola pro výlety do blízkého okolí.

Bližší informace lze získat na níže uvedených telefonních číslech případně při osobní návštěvě v době od 7.00 hod do 9.00 hod. a odpoledne od 13.00 hod.

Přihlášky lze stáhnout zde

Přihlášky k ubytování jsou přijímány během celého školního roku.

Zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem na přihlášce k ubytování, že se seznámil s ustanovením vnitřního řádu Domova mládeže SZaŠ.