Vážení rodiče, zákonní zástupci, zletilí žáci,
 
sdělujeme Vám, že zahájení školního roku se pro 1. ročníky všech oborů uskuteční v budově školy na ulici Žákovské v Ostravě Hulvákách v 8,30 hodin. Předpokládaná doba trvání max. do 11 hodin. Prosíme  žáky prvních ročníků všech oborů, přineste s sebou již vyplněný DOTAZNÍK, který najdete v příloze. Pokud tak někteří žáci oborů zakončených závěrečnou zkouškou neučinili již v červnu. V přílohách rovněž najdete seznam pomůcek a literatury ke studiu na naší škole.
 
Pro vyšší ročníky všech oborů platí čas zahájení v 8,00 téhož dne.
 
Těšíme se na Vás.

 

Přílohy