Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala
obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně
jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

V příloze přikládáme podrobné informace: