Informace pro žáky školy a jejich zákonné zástupce

V průběhu mimořádné situace budou učitelé žákům zasílat studijní materiály a pracovní listy prostřednictvím on-line aplikací (Moodle, Google Disk, Google Classroom apod.). Žáci jsou povinni tyto materiály nastudovat, vypracovávat zaslané úkoly a průběžně se připravovat do výuky.

Pro veškeré další informace je nutno sledovat školní e-mail, přihlašovací údaje na školní e-mail jsou příjmení_jméno@szas-ostrava.cz (např. novak_jan@szas-ostrava.cz), heslo na školní e-mail je stejné jako v programu Bakaláři.

Žáci, kteří budou mít problémy s přihlášením na školní e-mail, nechť kontaktují ICT koordinátora Ing. Jozka na jeho pracovní e-mail: jozek@szas-ostrava.cz.

Dotazy ohledně výuky konkrétních předmětů, posílejte přímo svému učiteli daného předmětu na jeho pracovní e-mail, který je ve tvaru příjmení@szas-ostrava.cz.