Informace k maturitním zkouškám pro žáky 4.C

 

 

Vážení žáci 4.C oboru Přírodovědné lyceum,

 

součástí Vaší maturitní zkoušky i nadále zůstává odevzdání a obhajoba maturitní práce. Termíny a  způsoby hodnocení této práce pro Vás zůstávají v této chvíli nezměněny:

 

Termín poslední povinné konzultace: 1. – 5. 4.2020 – tato konzultace proběhne on- line (kontaktujte vedoucího maturitní práce přes email). Konzultace však můžete provádět on- line formou i kdykoliv mimo tyto povinně stanovené dny. Vedoucí Vaší práce jsou Vám k dispozici.

 

Velmi Vás prosím, abyste využili nynějšího mimořádného období ke zvýšenému úsilí v dokončení Maturitní práce a samozřejmě v přípravě na celou maturitní zkoušku. Uvědomte si prosím, že po návratu do školy, budeme mít zřejmě jen krátký čas na uzavření klasifikace za 2.pololetí a období maturitních zkoušek přijde nejvýše v horizontu týdnů po Vašem návratu do školy.

 

Termín odevzdání práce: 30.4. 2020 – o způsobu odevzdání Vás bude včas informovat dle aktuálního vývoje situace.

 

V níže uvedeném odkazu máte k dispozici nejnovější stanoviska MŠMT k průběhu maturitních zkoušek v letošním školním roce, včetně nově schváleného a platného Zákona č.135/2020Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni?highlightWords=Z%C3%A1kon+135

 

 

 

 

Ing. Jan Šenk

ředitel školy