Vážení rodiče, zákonní zástupci, zletilí žáci,

 

Na základě Mimořádného opatření č.26/2020 Krajské hygienické stanice v Ostravě (dále KHS), dochází s účinností od 5.října 2020 k „Mimořádným opatření při epidemii“. Ta znamenají omezení provozu středních škol a v zavedení distanční výuky ve školách. Rád bych Vás v následujících řádcích seznámil s konkrétními a nezbytnými opatřeními, která budou dle výše uvedeného opatření platit do 18.října 2020.

1. Distanční výuka bude na naší škole organizována dle platného rozvrhu, který bude všem žákům zaslán na jejich školní mailové adresy s příslušným komentářem. Nástrojem komunikace bude systém GOOGLE APPS – tedy především GOOGLE MEET pro online výuku, GOOGLE CLASROOM, kde budou žákům k dispozici podklady pro vzdělávání (texty, přehledy, tabulky apod.) včetně úkolů ke splnění. U příslušných úkolů budou jednoznačně zadány termíny pro splnění.

Vzhledem k tomu, že distanční výuka je na rozdíl od minulého školního roku povinná, bude neplnění úkolů hodnoceno stupněm „nedostatečný“. Pro všechny, kteří mají v domácím prostředí jakékoli technické problémy s přístupem k distančním vzděláváním (absence počítače, nefunkční kamera nebo mikrofon) nabízíme – přijďte do školy, nejsme uzavřeni, nabídneme Vám možnost účastnit se online výuky ve škole, pokud nebude takových případů příliš. Případné problémy s připojením řešte mailem na adresu školy szas.ostrava@mail.com, případně se obraťte na třídní učitele. Hlavně nestrkat hlavu do písku s prohlášením „mně to nefunguje“

 

2. Školní stravování – provoz jídelny a kuchyně je nepřerušen, každý žák má právo na dotovanou stravu. Nicméně – s ohledem na vládou ČR vyhlášený nouzový stav a opatření KHS od 5.října 2020 byly ve školní jídelně provedeny hromadné odhlášky stravy všem strávníkům a to do data 18.10.2020.

Pokud v tomto období distanční výuky bude mít žák či zaměstnanec zájem o stravu, musí tak objednávku učinit sám přes internetový portál WWW.STRAVA.CZ. Velmi Vás prosím, chcete-li se stravovat již od pondělí 5.října, objednejte si stravu nejpozději 2.října do 10,00

Strava bude vydávána v jídelně na Domově mládeže v obvyklé výdejní době a ve školní jídelně v budově školy na ulici Žákovské v době od 12 – 13 hodin. Při vydávání stravy budou dodržovány veškeré hygienické po

 

3. Praktická výuka na naší škole zůstává beze změn – odborný výcvik probíhá na školním zahradnictví dle stálého rozvrhu, učební praxe v oboru 41-44-M Zahradnictví je upřesněna rovněž v rozvrhu hodin. Ubezpečujeme Vás, že zvýšené hygienické požadavky budou v budovách, sklenících zajištěny dle pokynů KHS.

 

Děkujeme Vám za pochopení v celé této nelehké době, vyskytnou-li se problémy, budeme se snažit je řešit ve spolupráci s Vám či Vašimi dětmi tak, abychom je vyřešili. Nadále Vás prosíme o informaci v případě onemocnění dětí COVID -19.

 

Ing.Jan Šenk

ředitel školy