Střední zahradnická škola, Ostrava, p.o.

Vás zve na akci

„Barevný podzim v Parku zahrad“

u příležitosti dne otevřených dveří

v prostorách Školního zahradnictví (U Hrůbků 115, O. – Nová Ves)

v pátek 5. 10. 2018 (900-1700)  a v sobotu 6. 10. 2018 (800-1200)

Nabízíme možnost prohlídky podzimního Parku zahrad,

možnost nákupu chryzantém, trvalek a zahradnických výpěstků.

Těšíme se na Vás!