Termíny opravných závěrečných učňovských zkoušek 2018

Sdělujeme Vám, že termíny opravných závěrečných učňovských zkoušek byly stanoveny takto:

Obor Zahradník

Závěrečná písemná učňovská zkouška 6. 12. 2018 od 8:00 v budově školy na ulici Žákovská 288/20,

Ostrava – Hulváky

Závěrečná ústní učňovská zkouška 14. 12. 2018 od 8:00 v budově školy na ulici Žákovská 288/20,

Ostrava – Hulváky

Žák, který nevykoná závěrečnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.

 

Ing. Jan Šenk
Zástupce statutárního orgánu

2018-10-23T06:41:36+00:00
Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky, aby vyhovovaly vašim představám. Rozumím