Rozhodnutí o určení profilových a nepovinných maturitních zkoušek a témat pro rok 2018

V souladu s ustanovením § 79 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném v zdělávání /školský zákon), v platném znění, a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední zahradnická škola, Ostrava, p.o. určuje následující:

Žáci třídy 4.A oboru vzdělání 41-44-M/01 Zahradnictví konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2018 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky Název předmětu Forma zkoušky
1. zkouška

koná každý žák

Technologie pěstování rostlin Ústní zkouška
2. zkouška

žák si vybere předmět nebo soubor předmětů z uvedené nabídky

Dendrologie, Zakládání a údržba zeleně Ústní zkouška
Květinářství, Floristika Ústní zkouška
3. zkouška

koná každý žák

Praktická zkouška z odborných předmětů Praktická zkouška
  Nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky Název předmětu Forma zkoušky
1.     – 2. zkoušky

žák si vybere předmět, z kterého chce konat nepovinnou zkoušku

Biologie Ústní zkouška
Chemie     Ústní zkouška
Matematika    Ústní zkouška

 

Žáci třídy 4.C oboru vzdělání 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2018 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek

Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky Název předmětu Forma zkoušky
1. zkouška

žák si vybere předmět nebo soubor předmětů z uvedené nabídky

Technologické procesy Ústní zkouška
Ekologie a životní prostředí, 
2. zkouška

žák si vybere předmět nebo soubor předmětů z uvedené nabídky

Biologie Ústní zkouška
Chemie
3. zkouška

koná každý žák

Maturitní práce Praktická zkouška
Nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky Název předmětu Forma zkoušky
1.-2. zkoušky

žák si vybere z předmět, z kterého chce konat nepovinnou zkoušku

Biologie Ústní zkouška
Chemie       Ústní zkouška
Aplikovaná botanika   Ústní zkouška
Matematika

 

      Ústní zkouška
Matematika +   Písemná zkouška

Podmínky pro volbu nepovinné zkoušky: Nelze volit předmět, pokud byl zvolen jako povinný nebo byl předmětem společné části. Nepovinnou zkoušku Matematika+ zajišťuje CERMAT (předchozí podmínka se předmětu Matematika+ netýká).

Termíny profilových maturitních zkoušek a ústních zkoušek společené části maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 :

Jarní termín

Třída 4.A 41-44-M/01 Zahradnictví

Praktická zkouška 16.5. – 18. 5. 2018

– tuto zkoušku koná žák v rozsahu 2 dnů v tomoto termínu

Ústní zkoušky 21. 5. – 23. 5. 2018

 

Třída 4.C 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Ústní zkoušky 24. 5. – 25. 5. 2018

Obhajoba maturitní práce 24. 5. – 25. 5. 2018

 

 

V Ostravě 31.10.2017

PaedDr. Alena Hlavinová

ředitelka školy

2018-08-13T14:38:41+00:00
Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky, aby vyhovovaly vašim představám. Rozumím