Maturitní zkoušky – Podzimní

Sdělujeme Vám, že termíny profilové části a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky – podzimní termín byly stanoveny takto:

Praktická maturitní zkouška 11. a 12. 9. 2018 od 7:30 v areálu Školního zahradnictví na ulici U Hrůbků 115, Ostrava – Nová Ves
Ústní maturitní zkouška 17. 9. 2018 od 7:30 v budově školy na ulici Žákovská 288/20, Ostrava – Hulváky

Žák, který nevykoná závěrečnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.

Organizaci profilové maturitní zkoušky si můžete prohlédnout zde

Ing. Jan Šenk
Zástupce statutárního orgánu

2018-09-04T11:55:12+00:00
Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky, aby vyhovovaly vašim představám. Rozumím